Privatumo pranešimas

UAB “Spindulio spaustuvė” yra uždaroji akcinė bendrovė įregistruota Lietuvos Respublikoje, veikianti adresu: Brazdžionio g. 23, LT-48184, Kauno mieste, bendrovės kodas -302445888, toliau vadinama -Spindulio spaustuvė. 
Spindulio spaustuvė vykdydama savo įsipareigojimus verslo partneriams ir potencialiems klientams bei siekdama pateikti visą reikiamą informaciją apie savo teikiamas paslaugas, gali surinkti verslo partnerių ir/ar potencialių klientų atstovų asmens duomenis. 
Spindulio spaustuvė gerbia asmens duomenų subjektų privatumą, todėl nerenka jokių nereikalingų asmens duomenų, kurie būtų skirti bet kam kitam išskyrus kokybiškam Spindulio spaustuvė paslaugų teikimui. 
Atsižvelgiant į tai, kad Europos Sąjungos Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (toliau BDAR) Nr.2016/679, reguliuojantis fizinių asmeninių duomenų apsaugą ir privatumą, įsigalioja ES nuo 2018 
m. gegužės 25 d., apima nuostatas dėl verslo partnerių ir/ar potencialių klientų atstovų asmens duomenų tvarkymo, vadovaujantis skaidrumo ir teisėtumo principais, šiame privatumo pranešime nurodoma, kokios rūšies asmens duomenis Spindulio spaustuvė kaupia, kaip tvarko bei saugo ir teises, kuriomis gali pasinaudoti asmens duomenų subjektai savo asmens duomenų atžvilgiu. 
Užtikriname, kad visi surinkti verslo partnerių ir/ar potencialių klientų atstovų asmens duomenys tvarkomi ir saugomi pagal Lietuvos Respublikoje asmens duomenų apsaugą reglamentuojančius teisės aktus, taikant reikiamas organizacines ir technines priemones skirtas apsaugoti surinktus asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto atskleidimo, sunaikinimo, pakeitimo, taip pat nuo neteisėto tvarkymo veiksmų. 
Naudodamiesi Spindulio spaustuvė puslapiu www.spindulys.lt, Jūs suprantate ir sutinkate su tokiu Jūsų asmens duomenų rinkimu, apdorojimu ir saugojimu, remiantis šiame privatumo pranešime nurodytomis sąlygomis ir patvirtinate, kad susipažinote su šiuo privatumo pranešimu. 


1. Kaip ir kokius verslo partnerių ir/ar potencialių klientų atstovų asmens duomenis renkame
 

● automatiniu būdu sukuriamą bei registruojamą techninę informaciją, kuri surenkama kiekvieną kartą, kai Jūs lankotės www.spindulys.lt puslapyje. Mūsų serveriai įrašo informaciją (“log data”), įskaitant informaciją, kurią Jūsų naršyklė automatiškai siunčia kiekvieną kartą, kai lankotės Spindulio spaustuvė puslapyje. Šie duomenys apima IP adresą, aplankyto puslapio adresą, ankstesnio puslapio adresą, datą ir laiką, naršyklės tipą ir versiją. Šie duomenys lankytojų identifikavimo tikslu nenaudojami, tokie duomenys niekam neperduodami ir yra saugomi tik Spindulio spaustuvė puslapio problemų diagnostikos, statistikos ir apsaugos nuo neteisėto, neteisėto, žalingo puslapio naudojimo tikslais.
● informaciją, kurią pateikiate susisiekę su Spindulio spaustuvė (pvz. kreipiantis į Spindulio spaustuvė klientų aptarnavimą ), tokius kaip vardas, pavardė , telefono numeris, elektroninio pašto adresas, buvimo vietos adresas (gatvė, pašto kodas, miestas, šalis). Galima kreiptis Spindulio spaustuvė puslapyje nurodytais: el. paštu, telefonu, per Facebook ar asmeniškai atėjus.
● Vaizdo duomenis, kuriuos užfiksuoja Spindulio spaustuvė vaizdo stebėjimo įranga, kuomet lankotės Spindulio spaustuvė veiklos vykdymo patalpose.


2. Kokiu tikslu Spindulio spaustuvė renka verslo kontaktų - verslo partnerių ir/ar potencialių klientų atstovų asmens duomenis?
 

Verslo kontaktų - verslo partnerių ir/ar potencialių klientų atstovų asmens duomenų tvarkymas yra pagrįstas Spindulio spaustuvė teisėtu interesu bendrauti su verslo partnerių ir/ar potencialių klientų atstovais.
Spindulio spaustuvė naudoja verslo partnerių ir/ar potencialių klientų atstovų asmeninę informaciją įvairiems teisėtiems verslo tikslams, įskaitant kai kuriuos ar visus iš žemiau išvardintų:
● tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį ar susitarimą, kurio šalimis yra duomenų subjektas, arba siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį/susitarimą;
● patobulinti, modifikuoti, individualizuoti ar kitaip pagerinti mūsų teikiamų paslaugų kokybę/ bendravimą mūsų verslo partnerių ir/ar potencialių klientų labui;
● siųsti įvairaus formato pranešimus verslo partnerių atstovams, kurie būtų būtini ar įdomūs;
● administruoti verslo partnerių atstovų kontaktinę informaciją;
● konsultavimo ir komunikacijos tikslais;
● rinkti statistinius duomenis;
● teisinių įsipareigojimų, teismo ir valdžios sprendimų vykdymui;
● nustatyti ir užkirsti kelią netinkamam naudojimui, sukčiavimui ar kitai neteisėtai veiklai;
● pateikti tikslinę rinkodaros informaciją el. paštu;
● Kad užtikrintume Jūsų ir mūsų turto saugumą.


3. Kas atsakingas už verslo kontaktų - verslo partnerių ir/ar potencialių klientų atstovų asmens duomenų administravimą?
 

Prieigą prie surinktų verslo partnerių asmens duomenų turi tik Spindulio spaustuvė atstovai, atsakingi už Spindulio spaustuvė paslaugų ir informacijos teikimą bei asmenys, kurie atsakingi už Spindulio spaustuvė puslapio techninę, komercinę bei turinio redakcinę priežiūrą ar serverio techninę priežiūrą ir aptarnavimą. 
Spindulio spaustuvė kolektyvas supažindintas su asmens duomenų apsaugos reikalavimais ir užtikrina nustatytų organizacinių priemonių dėl asmens duomenų saugojimo bei tvarkymo laikymąsi. 


4. Kaip ilgai Spindulio spaustuvė saugo verslo kontaktų - verslo partnerių ir/ar potencialių klientų atstovų asmens duomenis?
 

Kaip ilgai Spindulio spaustuvė saugo verslo kontaktų -verslo partnerių ir/ar potencialių klientų atstovų asmens duomenis? 
Verslo kontaktų -verslo partnerių atstovų asmens duomenis Spindulio spaustuvė saugo verslo santykių metu ir ne ilgiau kaip 2 (dvejus) metus verslo santykiams pasibaigus. 
Konsultavimo ir komunikacijos tikslu elektroniniu būdu surinkti duomenys ar “log data” tvarkomi ir saugomi ne ilgiau kaip 1 (vienerius) metus nuo paskutinio susisiekimo su Spindulio spaustuvė ar apsilankymo Spindulio spaustuvė puslapyje www.spindulys.lt 
Kilus klausimams, susijusiems su Jūsų asmens duomenų saugojimu, kviečiame kreiptis el.paštu: spaustuve@spindulys.lt laiško antraštėje nurodydami “Užklausa dėl asmens duomenų kaupimo”. 
Suėjus aukščiau nurodytiems terminams, asmens duomenys sunaikinami automatiškai arba Spindulio spaustuvė įgalioto darbuotojo. 


5. Kam Spindulio spaustuvė atskleidžia surinktus asmens duomenis?
 

Spindulio spaustuvė nesidalina verslo partnerių ir/ar potencialių klientų atstovų duomenimis su kitomis įmonėmis be asmens duomenų subjektų leidimo, nebent:
● subrangovams ir/ar tiekėjams (UAB BALTO, UAB BALTO print, BALTO trader, BALTO leidybos namai, UAB), paslaugų teikimo tikslu.
● Atsakydami į teismo arba valstybės institucijų prašymus, tik ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančius teisės aktus;
● Vesdami derybas su trečiąja šalimi dėl verslo pardavimo/pirkimo, būsimam tokio verslo pirkėjui.
Tokiu atveju mes siekiame, kad ir kiti asmenys, kuriems gali būti teikiami asmens duomenys, taikytų tinkamas organizacines ir technines priemones, skirtas gautiems asmens duomenims apsaugoti nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.


6. Kaip Spindulio spaustuvė naudoja slapukus ir internetinio stebėjimo programas?
 

● Siekdami, kad Jūsų apsilankymai Spindulio spaustuvė puslapyje būtų patogesni, naudojame slapukus (angl. cookies) – nedideles tekstines informacijos daleles, kurios automatiškai sukuriamos naršant svetainėje ir yra saugomos Jūsų kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje. Jų tikslas .padėti interneto svetainei prisiminti Jūsų veiksmus praeityje, tokius, pvz. kaip pageidaujama kalba. Šios rūšies slapukai negali atsekti, kokiose kitose svetainėse Jūs lankotės. Mes nenaudojame slapukų, norėdami surinkti asmeniškai identifikuojamą informaciją apie jus.
● www.spindulys.lt puslapyje internetinio stebėjimo programos, pvz.” Google Analytics“ tinklalapio analizės paslaugą, marketingo ir optimizacijos tikslais, kurią teikia Google Inc. (Google) nėra naudojamos.
● Jūs galite pasirinkti, ar norite priimti slapukus. Jeigu nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi slapukai, galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti / išjungti juos po vieną, o dauguma naršyklių nustatyti taip, kad slapukai nebūtų įrašomi Jūsų įrenginyje. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti Spindulio spaustuvė puslapio funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie puslapio. Jei turite su Spindulio spaustuvė puslapyje naudojamais slapukais susijusių klausimų, susisiekite su mumis el. pašto adresu: spaustuve@spindulys.lt laiško antraštėje nurodydami “Užklausa dėl duomenų kaupimo” ir mes pasistengsime kuo greičiau į juos atsakyti. 


7. Asmens duomenų subjektų teisės
 

● Jūs turite teisę sužinoti, kokius Jūsų asmeninius duomenis esame sukaupę.
● Jūs turite teisę paprašyti ištaisyti Jūsų neteisingus, neišsamius ar netikslius duomenis.
● Jūs turite teisę paprašyti ištrinti sukauptus asmeninius duomenis apie Jus.
● Jūs turite teisę paprašyti nustoti naudoti Jūsų sukauptus asmeninius duomenis.
Spindulio spaustuvė verslo kontaktai -verslo partnerių ir/ar potencialių klientų atstovai gali bet kuriuo metu paprieštarauti dėl jų asmens duomenų naudojimo ir/ar saugojimo bei pareikalauti surinktų asmens duomenų kopijų. 
Jei norite gauti informaciją apie surinktą informacija apie Jūsų asmens duomenis ar kreiptis dėl neteisingų, neišsamių ar netikslių duomenų tvarkymo ir prašyti ištaisyti, ištrinti ar nustoti naudoti, siųskite užklausą el. pašto adresu: spaustuve@spindulys.lt laiško antraštėje nurodydami “Užklausa dėl duomenų kaupimo”. 
Informacija pateikiama nemokamai. Jei būtų nustatyta, kad prašymai yra akivaizdžiai nepagrįsti arba neproporcingi, visų pirma dėl jų pasikartojančio turinio, spindulio spaustuvė turi teisę imti pagrįstą mokestį, atsižvelgdami į informacijos teikimo arba pranešimų ar veiksmų, kurių prašoma, administracines išlaidas, arba atsisakyti imtis veiksmų pagal prašymą. 


8. Kur kreiptis dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo ir saugojimo pažeidimo
 

Jei manote, kad Jūsų teisės dėl asmens duomenų tvarkymo ir saugojimo buvo pažeistos, susisiekite su mumis el. pašto adresu: spaustuve@spindulys.lt ir mes pasistengsime kuo greičiau išspręsti kilusias problemas. Taip pat galite pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, faks. (8 5) 261 9494, el. paštas: ada@ada.lt 


9. Kaip keičiama privatumo politika
 

Privatumo pranešimo nuostatos peržiūrimos ir atnaujinamos pasikeitus teisės aktams, kurie 
reglamentuoja asmens duomenų tvarkymą, informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimą. Privatumo pranešimo papildymai ar pakeitimai publikuojami adresu: www.spindulys.lt/privatumo politika ir įsigalioja nuo jo paskelbimo, t. y. nuo tos dienos, kai yra patalpinama Spindulio spaustuvė puslapyje. 
Spindulio spaustuvė rekomenduoja periodiškai susipažinti su naujausia šio privatumo pranešimo versija. 
Spindulio spaustuvė privatumo pranešimas paskutinį kartą buvo atnaujintas 2018-10-01. 

Tikimės, kad ši informacija yra Jums naudinga ir padės plėtoti sėkmingus verslo santykius.

Follow Us on LinkedIn
Follow Us on Twitter
Follow Us on Facebook